L'Amposta centenària

 

26.jpg

A principis del segle XX, Amposta era una vila eminentment agrícola i de poc més de quatre mil habitants. En aquells moments era alcalde d’Amposta Juan Palau Miralles, de partit polític dinàstic.

L’atorgament del títol de ciutat coincideix amb un període històric clau i de gran progrés a Amposta, en què el municipi experimenta un creixement urbanístic, econòmic i social molt important. La població d’Amposta va arribar a 4.959 habitants el 1910, com a conseqüència del seu creixement sostingut des del 1857. Van tenir un paper protagonista en aquest creixement la construcció del canal de la Dreta de l’Ebre i la colonització i posada en conreu dels terrenys del Delta. A principis del segle XX, l’agricultura de regadiu amb l’arròs i l’agricultura de secà amb les oliveres, els garrofers, la vinya i els cereals es situaven com a principal font de riquesa de la població. L’arròs era l’ànima de l’economia local.

106_Mitja.jpg

72.jpg

La plantada, anys 20.

Però aquest creixement demogràfic també va afavorir el desenvolupament de la indústria de transformació de productes agraris, amb la instal·lació de molins arrossers i altres indústries. Els primers molins d’arròs es construïren a final del segle XIX, dintre del nucli urbà, però s’originaren diversos incendis que van fer veure que seria millor construir-los als afores. L’expansió urbana que es produïa a partir del nucli antic, des del carrer de Sant Josep enfora, va originar la construcció de nous barris com el del Grau i la Torreta, mentre que la urbanització de l’espai comprés entre la carretera de Vinaròs o de la Ràpita i la carretera de Santa Bàrbara va originar el barri de l’Eixample. Altres transformacions importants que va viure la població al tombant del segle XIX i principis del XX, van ser la posada en marxa d’obres urbanístiques i de comunicació, la dotació de nous serveis educatius i sanitaris, i la creació des de la societat civil d’entitats socioculturals i periòdics com El Faro i El Liberal, que es publicaven a Amposta en la primera dècada del segle XX.

7.jpg

Crèdit imatges: 'Amposta. Imatges per a la història. 1870-1969.', 1996

Bibliografia: Exposició Amposta 1908. Crònica d’un temps. Museu Comarcal del Montsià, 2009

Cercar

Segueix la Festa!